Eksterna antena ITGant 6 je antena za očitavanje RFID tagova. Najčešće se koristi kao deo sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa ili sistema za kontrolu pristupa na parkinge.
Daljina očitavanja je do 10 cm. Spoljašnja antena povezuje se na terminal pomoću kabla i BNC konektora. Antena ima sopstveni 8-bitni mikroprocesor, zvučnu i svetlosnu indikaciju. Kompletna komunikacija između terminala i antene obavlja se preko jednog koaksijalnog kabla (napajanje elektronike u anteni, RF komunikacija između antene i MFRC kontrolera, međuprocesorska komunikacija).
Eksterna antena ITGant 6 je namenjena za ekstremne uslove ambijenta (pogodna za otvoreni prostor).

Eksterna antena ITGant 6