SDD ITG je distributer RFID transpondera (MIFARE®, I-CODE, HITAG™) u obliku ID kartica, privezaka za ključeve, narukvica, rucnih satova, etiketa i sl.  Transponderi su namenjeni integraciji u različite sisteme kao sto su kontrola ulaska/izlaska, kontrola pristupa, rezervacija i prodaja karata u javnom prevozu, lična identifikacija, višenamenske ulaznice u sportske objekte.

Beskontaktna pametna kartica, u kojoj čip komunicira sa čitačem, zahteva samo da kartica bude blizu antene da bi se ostvario prenos podataka. Beskontaktne kartice se zato često koriste kada je neophodna brza transakcija i procesiranje podataka, kao što je slučaj u javnom prevozu, gde se identifikacija može obaviti, a da se kartica ne vadi iz novčanika. Činjenica da nema fizičkog dodira između kartice i čitača, značajno uvećava raspon upotrebljivosti beskontaktnih kartica.

MIFARE® tehnologija

MIFARE® transponderi se koriste u aplikacijama za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa zaštićenim prostorijama.
Pametne kartice omogućavaju zaštitu mreže kroz identifikaciju korisnika, olakšavaju čuvanje podataka i beleženje različitih događaja. Sadržaj beskontaktne kartice može biti obnovljen, što sistem čini mnogo fleksibilnijim.

Osnovne funkcionalne karakteristike :

–    13.56 MHz operativna frekvencija,
–    r/w memorija  1kB ili 4kB,
–    pasivni transponderi (nema sopstveno napajanje),
–    10 godina zagarantovano zadržavanje podataka;
–    jedinstveni, nepromenljivi (read-only), 32-bitni serijski broj,
–    podaci koji se upisuju ili čitaju mogu se šifrirati, u cilju zaštite od zloupotrebe,
–    plastična podloga, neosetljiva na agresivne sredine (prašina, vlaga, mehanička oštećenja i sl),

Kartice su u skladu sa ISO 14443A.

Mogući su i neki drugi formati transpondera, npr. u vidu priveska za ključeve, žetona, ručnog sata, narukvice…

HITAG™  (HITAG™1, HITAG™2, HITAG™S)

Pametne kartice, takođe imaju veliku primenu u aplikacijama namenjenim industrijskim pogonima u cilju kontrole pristupa i registracije radnog vremena, kao i u aplikacijama koje zahtevaju visok nivo sigurnosti:
–    125 Khz operativna frekvencija,
–    r/w memorija 32, 256 ili 2048 bita,
–    pasivni transponderi,
–    10 godina garantovano čuvanje podataka;
–    jedinstveni, nepromenljivi (read-only), 32-bitni serijski broj,
–    podaci koji se upisuju ili čitaju mogu se šifrirati, u cilju zaštite od zloupotrebe.
Različiti formati HITAG™ transpondera

–    ampulirani transponder HITAG™ S (za obeležavanje guma motornih vozila, obeležavanje životinja)
–    transponder u obliku diska (za obeležavanje odeće, artikala i sl…)
world tag  HITAG™S, WD2048