Stratos aplikaciju čini pet programa. Koriste se u različitim fazama projektovanja i upravljanja Data centrima.

Prvi korak – Definicija kabineta

Funkcija“ Definicija kabineta“ se koristi da bi se definisao broj kabineta i broj panela u svakom kabinetu. To je neophodno radi efikasnijeg rada Data centrom.

Ako sistem već postoji može biti upotrebljen za automatsku evidenciju panela. Važno je znati da će panel sa najmanjim rednim brojem biti smešten u vrhu aplikacije na Monitoru, a ostali će biti složeni u rastućem redosledu. Izlaz ovog programa ima ekstenziju st2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Korak 2 – Definicija povezanosti

Sledeći korak u definiciji sistema je da se usklade veze između utičnica i panela.

Ulaz je ST2 fajl (Definicija kabineta).
Izlaz je ST3 fajl koji će biti upotrebljen u povezivanju „Asistenta“ i Monitora.

Korak  3 – Postavljanje kablova (Cable Set)

U cilju postizanja željene funkcionalnosti važno je definisati svaki kabl.
Izlaz je ST1 fajl i koristi se za povezivanje Asistenta konekcije (Connection Assistant) i Monitora.

Korak 4 – Asistent konekcije

Kada su svi kabineti i paneli na svom mestu počinje povezivanje. „Asistent konekcije“ pomaže da se povezivanje obavi efikasno i da se izbegnu greške.
Kada je jedna strana kabla u utičnici, „Asistent konekcije“ pokazuje gde treba staviti drugi kraj kabla.
Za još efikasniji rad preporučuje se „Agent konekcije“ (Connection Agent). Osim svetlosne on daje i glasovnu informaciju.

Ulazi u ovaj program su ST3 (Konektivnost) i ST1 (Povezivanje kablova) fajlovi. Izlaz za Monitor je ST4 fajl.

Korak 5 – Monitor

Pregled sistema

Pregled kabineta