Stoni čitač ITGpc-05 (Sl 1) može se koristiti za brzu integraciju u različite sisteme, kao napr. personalizacija smart kartica, sistemi bezgotovinskog plaćanja i sl.
Operativne, tehničke i fizičke karakteristike

PC Interfejs
–    ITGpc-05 može se povezati na bilo koji PC računar. Postoje verzije sa RS232C i sa USB priključkom.
–    Nakon povezivanja na PC i pokretanja priloženog softvera, ITGpc-05 je odmah spreman za korišćenje.
–    Korisnik može razmenjivati podatke sa ID karticama koristeći poznato PC okruženje.

Kompatibilnost sa PC računarima
–    ITGpc-05 je kompatibilan sa svim poznatim PC računarima na tržištu.

Softverska kompatibilnost

–    Zahvaljujući jednostavnom postupku instalacije ITGpc-05 je odmah spreman za upotrebu. Isporučuje se sa softverskim drajverima (kompatibilni sa Microsoft® Windows®9x/ME/NT/2000/XP).
–    Na raspolaganju je standardni DLL interfejs, koji omogućava integraciju sa aplikativnim programima koje razvije korisnik ili nezavisni proizvođač softvera, korišćenjem bilo kojeg standardnog programskog jezika i alata.


Kompatibilnost sa ID karticama

–    Sve Philips MIFARE® kartice (transponderi).

Napajanje

–    eksterni konvertor 220VAC/5VDC
–    USB verzija se napaja iz PC računara

Stoni citac ID kartica ITGpc 05

ITGpc-05