Terminal ITGsr 06, terminal za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Tipične primene:

–  Registracija radnog vremena,

– Kontrola pristupa (vrata, barijere, rampe)

Osnovne funkcije terminala ITGsr-06 su:

–  Namenski razvijen i prilagodljiv firmware;

–  Bootstrap loader (moguće ažuriranje firmware-a i daljinski, preko LAN-a)

–  Osnova terminala je 32-bitni procesor, Cortex M3

–  Komunicira sa svim transponderima koji zadovoljavaju standard ISO 14443A;

–  1MB flash memorije, omogućava čuvanje preko 24000 registrovanih događaja (opciono: 2 MB flash, 100000 događaja i 45000 kartica)

–  sat realnog vremena

–  4 digitalna ulaza;

–  4 digitalna izlaza (za upravljanje električnom bravom, barijerom ili rampom) i 6 izlaza za zvučnu i svetlosnu signalizaciju (LED, piezo zujalice)

–  Opciono eksterna video IP kamera,

–  10/100 Mbps TCP/IP interfejs, opciono RS232C, RS485 ili GSM/GPRS;

–  Najviše dve eksterne antene (čitača), sa zvučnim i svetlosnim (LED) indikatorima;

–  Predviđen za rad u proširenom temperaturskom opsegu (-20 to +85ºC);

–  Napajanje preko Eterneta (PoE), opciono eksterni AC/DC adapter (5VDC ili 12VDC).

–  Kućište prema uslovima korišćenja.

Identifikaciona kartica (transponder)

Sistem koristi ID kartice (transpondere) koji su usaglašeni sa standardom ISO 14443A.

Transponder i čitač komuniciraju koristeći radio-učestanost od 13.56 MHz.

Terminal ITGsr 06