SDD ITG je razvio alarmni uređaj za kontrolu pristupa industrijskim ormarima, zasnovan na RFID tehnologiji.

Principa rada je jednostavan.
Sistem detektuje otvaranje vrata industrijskog ormara, ostavljajući određeni vremenski interval za registraciju korisnika / servisera koje se vrši pokazivanjem RFID kartice na RFID čitaču, koji je integrisan u kontroler. Osnovna podešavanja podrazumevaju da korisnik ima na raspolaganju 30 sekundi da se autentifikuje. Vremenski interval za autentifikaciju može da bude podešen u rasponu od 20 do 60 sekundi.

Nakon detekcije kartice korisnika, podaci se šalju kontroleru koji vrši proveru istih. Kontroler proverava prava pristupa korisnika i na bazi rezultata provere po potrebi aktivira alarm.

Nakon uspešne autentifikacije, kontroler aktivira autorizovani mod što omogućava korisniku/serviseru da nesmetano radi tokom određenog perioda vremena (30 minuta prema osnovnim podešavanjima).
U suprotnom, ukoliko korisnik nema pravo pristupa zaštićenom sadržaju ormara, kontroler će aktivirati alarmni mod i zvučni signal.

Alarmni mod može biti prekinut u svakom momentu pokazivanjem validne ID kartice RFID čitaču. Takođe, zatvaranje vrata ormara prekida alarmni mod nakon isteka jednog minuta.

Komunikacija sa kontrolerom obavlja se posredstvom Ethernet-a i predefinisane IP adrese. Uređaj ima jednu IP adresu i dva komunikacijska porta. Jedan se koristi za podešavanje i očitavanje podataka o uređaju sa samog uređaja, dok se drugi koristi za očitavanje podataka o detektovanim događajima.

Kontroler beleži podatke o svakom od sledećih događaja: otvaranje/zatvaranje vrata, uspešna/neuspešna autorizacija, pokretanje/prekidanje alarmnog moda.