SDD ITG je osmislio i razvio Uređaj za monitoring uređaja za neprekidno napajanje. Kontroler UPS uredjaja.

Uređaj je namenjen kompanijama koje imaju razgranatu mrežu računara, potencijalno na udaljenim lokacijama, sa instaliranim uređajima za besprekidno napajanje, koje žele da prate rad istih. Modul pruža informaciju o tome da li je na nekoj kritičnoj tački došlo do nestanka struje ili je baterija nekog UPS-a pala na 10%. Uređaj daje informaciju i o prekomernoj potrošnji. Ukoliko neki od uređaja povuče previše struje kao posledica neispravnosti u radu, kompanija će imati informaciju o nastanku kritičnog događaja i moći će da preduzme neophodne radnje.

Upravljanje modulom vrši se posredstvom SNMP protokola, verzija 1.

Modul nadgleda mrezni napon i meri potrosnju struje potrosaca, signalizira kada je napon baterije na 10% kapaciteta. Pomoću senzora montiranog na uređaju, isti prati temperaturu ambienta.

Uređaj ima 8 relejnih ulaza i 2 relejna izlaza.
Modul ima mogućnost merenja dva napona u rasponu od 0 – 250 V i mogućnost merenja intenziteta dve nezavisne struje u rasponu od 0 – 3 A.

Uređaj beleži sve detektovane nepravilnosti u internu fleš memoriju. Očitavanje podataka iz fleš memorije vrši se preko TCP/IP interfejsa.

Kontroler UPS uredjaja