SDD ITG je, u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, razvio i implementirao sistem za prodaju ulaznica i kontrolu kretanja posetilaca i vozila za Beogradski sajam.

SDD ITG je razvio i postavio sistem za prodaju ulaznica i kontrolu prolaska pešaka, sa celokupnim pratećim backoffice aplikativnim softverom.

Institut Mihajlo Pupin je razvio i postavio sistem za kontrolu prolaska motornih vozila i naplatu parkiranja.

Sistem obuhvata prodaju i izdavanje ulaznica, kontrolu ulaska posetilaca, upravljanje i izveštavanje. U pitanju je kompletan sistem – kvalitetna oprema i funkcionalan aplikativni softver, prilagođen potrebama korisnika sistema, sa posebnim akcentom na zaštiti od neovlašćenog pristupa.

Na Beogradskom sajmu savremeni sistem prodaje ulaznica kontrole pristupa

Na 15 prodajnih mesta posetioci mogu kupiti papirne bar kod ulaznice, štampane na licu mesta, sa različitim pravima prolaska: jednokratne ulaznice, grupne karte i porodične karte. U sistemu postoje i specifične karte u formi beskontaktnih pametnih kartica (MIFARE® tehnologija), koje služe kao VIP propusnice, propusnice za zaposlene i za izlagače. Fleksibilnost sistema pruža korisniku sistema slobodu da definiše karte sa različitim pravima pristupa i time prilagodi svoju ponudu posetiocima.

Kontrola prolaska sprovodi se na 30 tačaka, posredstvom obrtnih barijera, kapija i vrata sa magnetnom bravom, odn. elektromotornih rampi (za prolaz vozila). Budući da su sve kontrolne tačke, kako one za vozila tako i za pešake, opremljenje čitačima za sve vrste ulaznica, prolazak posetilaca obavlja se brzo i jednostavno, bez formiranja redova.

Pouzdana validacija karata koju sistem sprovodi u realnom vremenu, minimizira mogućnost zloupotrebe. Jednom iskorištena jednokratna ulaznica ne dozvoljava ponovni ulazak iste ili druge osobe, što je osnovni od nekoliko nivoa zaštite koju sistem pruža.

Do sada je sistem isprobalo nekoliko stotina hiljada ljubitelja putovanja, vina, životinja, nautike, hortikulture i automobila (ovogodišnji sajmovi turizma, hortikulture i automobila). Pouzdanost i efikasnost sistema doprinose dobroj atmosferi, koja tradicionalno prati sve sajamske izložbe na Beogradskom sajmu.