Za označavanje artikala koriste se RFID transponderi u formi nalepnica, pogodnog oblika i veličine, koji se fiskiraju lepljenjem. Za očitavanje nalepnica koristi se prenosni računar iPAQ firme Hewlett Packard, sa ugrađenim čitačem RFID transpondera. Nalepnice se očitavaju sa daljine 5-6 cm (u slučaju HF nalepnica po standardu ISO15693, odn. do 50 cm u slučaju UHF nalepnica). Razvijen je aplikativni program za iPAQ, kao i odgovarajući program za personalni računar.

Na raspolaganju su sledeće osnovne funkcije:
• Dodavanje nove stavke inventarisanja
• Izmena postojeće stavke inventarisanja
• Popisivanje
• Čuvanje popisa
• Pomoć za unos vrednosti

Popis osnovnih sredstava