SDD ITG ispunio je zahtevane uslove i upisan je u Registar inovacione delatnosti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj kao razvojno-proizvodni centar, pod oznakom RIO 73/09.

Rešenje o upisu predstavlja svojevrsnu potvrdu naših napora da kroz inovativno razmišljanje obogatimo tržište ne samo tehnički već i ekonomski poželjnim rešenjima.

SDD ITG registrovan kao razvojno proizvodni centar