Sistem koji Vam nudimo omogućava automatsku identifikaciju vozila koje prolazi pored rampe, prilikom ulaska/izlaska iz garažnog prostora, perona autobuske stanice i sličnih objekata. RFID sistem omogućava identifikaciju vozila dok prilazi rampi (objektu), bez potrebe za zaustavljanjem ili otvaranjem prozora. Ovo znatno povećava protočnost jer nema zadržavanja vozila na rampi.

Sistem funkcioniše tako što se na vozila postavlja RFID transponder (nosač čipa) koji emituje RF signal koji nosi informaciju o identifikacionom kodu taga (čipa). Čitač nakon detekcije signala (trenutno), upoređuje podatke o prispelom vozilu sa podacima iz baze, i u zavisnosti da li je ulaz/izlaz odobren, šalje odgovarajući upravljački signal rampi. Log podaci tipa datum, vreme, broj rampe i ID vozila se arhiviraju.Prednosti korišćenja sistema su potpuna kontrola ulaska i izlaska vozila, što podrazumeva čuvanje podataka o datumu, vremenu i vozilu koje ulazi/izlazi, kao i nemogućnost neautorizovanog ulaska/izlaska.

Sistem se uspešno koristi i za identifikaciju i evidenciju vozila javnog prevoza putnika pri ulazu i izlazu iz autobaze. U zavisnosti od konfiguracije sistema, mogu se postići sledeće funkcionalnosti:

•    Kontrola kretanja vozila na odlaznim peronima
o    Automatska evidencija ulaska na odlazni peron
o    Automatska evidencija odlaska sa odlaznog perona

Ova vrsta kontrole pruža podatke o poštovanju vremena postavljanja vozila na peron i vremenu polaska, kao i jednostavnu administraciju ukupnog kašnjenja za definisani period, radi određivanja penala

•    Kontrola kretanja vozila na dolaznim peronima
o    Automatska evidencija dolaska
o    Najava dolaska autobusa
Prilikom prispeća vozila, obavlja se automatska identifikacija i pušta govorna poruka

Polazni tehnički i eksploatacioni zahtevi

–    Čitači sa potrebnom opremom montiraju se na pogodan način na ulazno/izlazne kapije autobaze,
–    na jednoj kapiji vozila samo ulaze, dok na drugoj samo izlaze,
–    svako vozilo ima svoj uređaj za identifikaciju,
–    svaki uređaj za identifikaciju ima svoj jedinstven 8-cifarski kod,
–    sistem vrši identifikaciju vozila 24 sata dnevno,
–    način postavljanja uređaja za identifikaciju na vozilo je jednostavan i zaštićen od vandalizma,
–    način postavljanja opreme van vozila je jednostavan i zaštićen od vandalizma,
–    oprema radi u svim klimatskim uslovima na ovom području,
–    obezbeđen je jednostavan i pouzdan sistem prenosa podataka od identifikacione lokacije do Nadzornog centra, tako da je ostvarena trenutna ažurnost podataka,
–    relevantni podaci stižu u Nadzorni centar u obliku prihvatljivom za dalju računarsku obradu,
–    sistem ima mogućnost proširenja – povećanja broja kontrolnih tačaka i broja vozila,
–    sistem ima mogućnost nadgradnje, odn. nadovezivanja sličnih sistema (daljinska kontrola i upravljanje vozilima, najava vozila sa obezbeđivanjem prioriteta prolaska na raskrsnicama itd).
–    Sistem obezbeđuje identifikaciju vozila pri brzinama do 200 km/h (u ovom slučaju to nije od naročitog značaja, jer se pretpostavlja da će na ulazu u autobazu postojati rampa, tako da se vozilo mora nakratko zaustaviti).

Sl. 11. Princip automatske identifikacije vozila

Tehničko rešenje

Osnovne elemente ponuđenog sistema proizvodi firma Nedap. Mi nudimo integraciju sistema i razvoj neophodnih softverskih modula. Osnovni elementi sistema su:

1.Kontrolna stanica, koju sačinjavaju:
a.Čitač
b.Oprema za montažu
c.Oprema za napajanje električnom energijom
d.Oprema za signalizaciju
2.Identifikator vozila, koga sačinjava transponder (tag)
3.Nadzorni sistem, koji sačinjavaju:
a.Varijanta I
i.PC računar u Nadzornom centru
ii.Oprema za personalizaciju ID tagova
iii.Aplikativni softver – ITG-BusTracking
iv.Elementi za povezivanje čitača sa PC računarem
b.Varijanta II
i.Po jedan PC računar na svakoj prijavnici
ii.PC računar u Nadzornom centru
iii.Oprema za personalizaciju ID tagova
iv.Aplikativni softver – ITG-BusTracking
v.LAN i veza čitača sa PC računarima

Sistem se unapređuje implementiranjem i elektromotorne rampe, koja  se podiže nakon identifikacije vozila.

Čitač je uređaj koji uspostavlja komunikaciju sa ID tagom kad se ova nađe u zoni antene čitača, a zatim pročita njen karakteristični broj. Ako se više ID kartica nađe istovremeno u zoni čitača, ovaj je u stanju da ih sve identifikuje (anticollision detection algorithm). Svaki tag se evidentira samo jednom, dok je u zoni čitača. Evidentiranom ID broju pridružuje se informaciju o datumu i tačnom vremenu, a zatim se ovi podaci prenose računarskom sistemu Nadzornog centra. Istovremeno, može se dati komanda opremi za signalizaciju, kojom se pali zelena ili crvena sijalica na semaforu i u skladu sa tim podiže elektromotorna rampa.
Transponder (tag) se montira na vozilu, sa unutrašnje strane, npr. na vetrobranskom ili bočnom staklu. Nema potrebe za električnim ili sličnim priključivanjima na agregate vozila. Dimenzije su Φ76 mm,težina 55 g . Kompaktne je konstrukcije, otporna na ekstremna mehanička i klimatska naprezanja. Ima ugrađenu litijumsku bateriju koja joj obezbeđuje radni vek od min 5 godina. Nema potrebe za održavanjem. Tag ima svoj jedinstven 6-cifarski broj. Sa čitačem komunicira na učestanosti 2.45 GHz, kad se nađe u zoni antene čitača, na rastojanju ne većem od 10 m.

Nakon identifikacije taga, nadzornom računaru se prosleđuju sledeći podaci:

-oznaka kapije na kojoj je izvršena identifikacija,
-redni broj kartice, odn. garažni broj vozila,
-datum,
-tačno vreme kada je izvršena identifikacija.

Pored toga, nakon identifikovanja taga mogu se inicirati i određene akcije, kao npr:

-paljenje zelenog svetla (prolaz dozvoljen) ili crvenog (prolaz nije dozvoljen),
-podizanje rampe (ako je prolaz dozvoljen),
-aktiviranje sistema video nadzora.

1.1    Osnovne tehničke karakteristike ključnih komponenti sistema

Čitač (TRANSIT standard reader):
–   kompaktan industrijski dizajn
–   zaštićen od spoljnjih uticaja (weatherproof protect)
–   domet očitavanja do 10 m
–   brzina objekta koji se identifikuje do 200 km/h
–   multi-chanell frequency offset (omogućava korišćenje više čitača u bliskom okruženju bez interferencije)
–   nekoliko različitih  interfejsa (RS232, RS422, 20 mA CL,Profibus DP, Multidrop TCP/IP)
–   masa 5 kg
–   dimenzije 310 x 250 x 100 mm
–   opseg temperature -30 do + 55 °C
–    napajanje 230 V ± 10%, 100 mA, 50-60 Hz/ 22…30 VDC, max 1A
–   sertifikati: European Directive for EMC 89/336/EEC, EN50081-1, EN50082-1 i EN50082-2. ETS0908, EN 60950

Tranponder (Window Button):
–    izuzetan dizajn i performanse
–    radna frekvencija 2.45 GHz i 120kHz
–    dimenzije Φ76 mm,težina 55 g
–    opseg temperature -20 do + 85 °C
–    domet detekcije do 10 m
–    vlažnost 10- 93 %, bez kondenzacije
–    ugrađena litijumska baterija sa min 5 god garantovanog rada (ne zavisi od broja detektovanja u polju čitača)
–    kači se na vetrobransko ili bočno staklo
–    identifikacija R/O  6 digits

Aplikativni softver ITG-BusTracking

Aplikativni softverski paket ITG-BusTracking obezbeđuje osnovne podatke o ulazu i izlazu vozila iz autobaze. Kompletna funkcionalna specifikacija odrediće se u saradnji sa korisnikom.

Nadzornom računaru se prosleđuju sledeći podaci:

o    oznaka kapije na kojoj je izvršena identifikacija vozila,
o    redni broj kartice, odn. garažni broj vozila,
o    datum identifikacije,
o    tačno vreme kada je izvršena identifikacija (hh:mm:ss).
o    akcija koja je inicirana
o    paljenje zelenog svetla (prolaz dozvoljen) ili crvenog (prolaz nije dozvoljen),
o    podizanje rampe (ako je prolaz dozvoljen),
o    aktiviranje sistema video nadzora (opciono).

Paket je razvijen uz pomoć standardnih softverskih alata, pogodan za korišćenje u Windows ili Linux okruženju.