Sistem za kontrolu pristupa i praćenje radnog vremena ActA™ je fleksibilan sistem na bazi RFID tehnologije. Sistem podržava korisnike raznih veličina i složenosti i pruža:

•    efikasnu evidenciju i obradu podataka o prisustvu i odsustvu zaposlenih
•    kontrolu fizičkog pristupa zaposlenih u branjena područja
•    menadžment posetilaca
•    video nadzor (opciono)

Sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa ActA funkcionalno se sastoji od:

•    terminala za evidenciju radnog vremena sa dva čitača RFID kartica (ili drugih RFID transpondera – nosioca čipa)
•    obrtne barijere (opciono)
•    računara koji hostuje bazu podataka i softverski paket ActA (obezbeđuje klijent)
•    softverskog paketa ActA
•    identifikacionih kartica

Svi ActA hardverski i softverski moduli su razvijeni i proizvedeni u firmi SDD ITG.

Isporuka sistema praćena je uslugama instalacije, puštanja sistema u rad i obukom korisnika. Sigurnost i ugodnost tokom eksploatacije obezbeđana je kroz usluge podrške u garantnom i vangarantnom periodu.

 

Opis rada sistema

Sistem za evidenciju radnog vremena ACTAZaposleni se prijavljuju prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla tako što svoju ID karticu prinose odgovarajućem čitaču terminala (ODLAZAK ili DOLAZAK). ID kartica se može nalaziti u zaštitnoj foliji, novčaniku i sl. Može se prineti čitaču i bez vađenja.

Terminal za evidenciju radnog vremena (ITGsr-05 sa čitačima ITGant-8) obezbeđuje tačno evidentiranje dolaska/odlaska zaposlenih. Zloupotreba od strane zaposlenih može se minimizirati postavljenjem video kamere koja bi nadgledala RFID čitače i obezbeđivala fotografije trenutaka kada su se pojedini zaposleni prijavili/odjavili na terminalu.

Na ID kartici se, po pravilu, nalazi odštampan znak firme, osnovni podaci o vlasniku kao i njegova fotografija, tako da ona služi i za vizuelnu identifikaciju zaposlenog. Memorija na kartici je tipa piši-briši (EEPROM). Kapacitet EEPROM memorije je najmanje 1 KB, što se može iskoristiti za dodatne funkcionalnosti (na pr. plaćanje obroka u fabričkom restoranu ID karticom).

Izlazak zaposlenih u toku radnog vremena može se rešiti na nekoliko načina. Predlažemo da se zaposleni prijavi svom pretpostavljenom koji mu daje elektronsku dozvolu, koristeći svoj PC. Radnik pokazuje karticu izlaznom terminalu, pri izlasku, i ulaznom, pri povratku.

Trokrake obrtne barijere iz serije ITGbtt-0x postavljaju se na prolazima radi dodatne kontrole pristupa i evidentiranja prolazaka. Dozvoljavaju samo pojedinačni prolaz osoba. Mogu imati ugrađene čitače RFID kartica, bar-koda ili oba, kao i prihvatnik žetona ili metalnog novca. Takođe, mogu biti upravljane spoljašnjim kontrolerom.

Postojanje odvojenih čitača koji beleže dolazak i odlazak zaposlenih i obrtne barijere na ulasku obezbeđuje anti-pass-back zaštitu.

Aplikativni softver ActA™

Softverski paket ActA™ (Access Control & Time Attendance) je kompletan paket koji omogućava evidenciju prisustva i/ili kontrolu pristupa branjenim lokacijama (objekat ili prostorija unutar nekog objekta), zasnovan na primeni RFID tehnologije. Funkcionalnost kontrole pristupa se omogućava ukoliko terminal za registraciju (čitač RFID kartica) upravlja električnom bravom, rampom, trokrakom barijerom i sl. U suprotnom, sistem funkcioniše tako da se evidentira prisustvo (ulasci/izlasci na osnovu kojih se dobija informacija o trajanju boravka na nekoj definisanoj lokaciji u određenom periodu).

Paket ActA™ se sastoji iz više aplikacija koje omogućavaju upravljanje celim sistemom (upravljanje terminalima, procesiranje i skladištenje podataka, kreiranje novih korisnika, generisanje izveštaja, monitoring prisustva sa željenom vremenskom rezolucijom, definisanje radnih vremena, grupa zaposlenih itd.)

ActAAdmin je namenjena krajnim korisnicima (operaterima) i kao takva dizajnirana je za laku manipulaciju (unos, menjanje, pretraga u skladu sa dodeljenim privilegijama) kroz vrlo intuitivan korisnički interfejs.
ActAGate je namenski razvijan za korišćenje na svim ulaznim punktovima.
ActAReaderControl održava stalnu komunikaciju sa terminalima.
ActADataProcessing procesira podatke akvizirane sa svih terminala i generiše izveštaje.

 Prednosti

•    kompletan sistem, pokriva sve potrebe: kontrola pristupa, praćenje prisutnosti, radna vremena i plate, video nadzor
•    podjednako pogodan za firme raznih veličina (nekoliko ljudi do nekoliko hiljada ljudi, jedna do više desetina zgrada, jedna do preko sto kontrolisanih prolaznih tačaka), bez obzira na prostorno-geografski raspored prolaznih tačaka, jer koristi
•    Internet/Intranet infrastrukturu korisnika
•    velika sigurnost podataka: podaci se redundantno čuvaju na terminalima, XML file-ovima, bazi podataka i u redovnim backup-ima
•    očuvana funkcionalnost sistema i u trenucima prekida računarske mreže
•    kompletno proizveden u SDD ITG, maksimalno prilagodljiv, izvorna podrška
•    baziran na primeni RFID tehnologije (MIFARE®, ISO14443A), identifikatorima (tagovima)
•    sa memorijom tipa “piši-briši”
•    ova tehnologija je svetski standard sa sigurnom budućnošću, planira se ugrađivanje novog čipa u sve nove mobilne telefone koji bi učinio da mobilni
telefoni dobiju funkciju MIFARE® kartice!!! (NFC tehnologija)
•    odlične reference