Sistem za obelezavanje i identifikaciju epruveta je jedinstveni sistem koji se bazira na  novoj tehnologiji za označavanje i lokalizaciju medicinskih epruveta smeštenih u kaseti/nosaču.

Sistem za obelezavanje i identifikaciju epruveta

Rešenje je bazirano na primeni RFID transpondera koji se fiksiraju na pogodan način na svaku epruvetu, čime se obezbeđuje brza i nepogrešiva identifikacija svake epruvete. Nema više potrebe za leplenjem papirne nalepnice ispisane rukom ili označene bar-kodom. Rukopis je često teško čitljiv, a bar-kod se lako ošteti i postane nečitak. Svi potrebni podaci se upisuju u RFID transponder, a mogu se očitavati kad je epruveta u nosaču ili  pojedinačno, pomoću ručnog RFID čitača povezanog sa PC računarom.

Ovaj sistem omogućava brzo pronalaženje željene epruvete (na nosaču sa 100 epruveta, za oko 1 sek).

Sistem je usklađen sa zahtevima standarda ISO15693, u skladu sa potrebama tržišta.

Jedinstveni RFID tag, oblika diska, prečnika 6 mm lako se uklapa u dno epruvete, uz pomoć posebno dizajniranog ležišta koje je kompatibilčno sa epruvetama različitih oblika.

Podaci se upisuju i očitavaju sa čipa pomoću RFID čitača. Ručni čitači koriste se za brzo određivanje lokacije i upravljanje podacima pojedinačne epruvete, dok se matriks antenskih zraka koristi za skeniranje klastera epruveta položenih u kasetu.

Unos podataka na RFID tag (čip) na epruveti obavlja se posredstvom desktop (stonog) čitača, koji podržava samo po jednu epruvetu u isto vreme. Ovim se eliminiše potencijalni gubitak ispravnosti podataka s obzirom na to da je važno da se  podaci koji se odnose na određenu epruvetu unose upravo na nju.

Uobičajeno, uređaji za upisivanje i očitavanje podataka imaju USB interfejsa kojim se povezuju na Laptop ili PC, što znači da ne zahtevaju poseban izvor napajanja.

Takođe, važno je istaći da je RF emitujuća snaga daleko ispod propisanog standarda, što znači da rad uređaja ne ometa ostale medicinske aparate i opremu.