Popis osnovnih sredstava u svakoj firmi obavlja se minimum jednom godišnje radi kontrole i upoređivanja knjigovodstvenog i faktičkog stanja osnovnih sredstava.
Ova sveobuhvatna, od mnogih omražena, akcija podrazumeva prebrojavanje, beleženje i proveravanje, koje može trajati i nekoliko dana, sve u zavisnosti od broja artikala kojim organizacija raspolaže. Nakon toga sledi unos podataka sa popisnih lista i njihova obrada radi realizacije konačnog cilja popisa – upoređivanja popisanog sa knjigovodstvenim stanjem.

SDD ITG je razvio Sistem za popis osnovnih sredstava, koji se bazira na RFID tehnologiji, i pruža brži, lakši i pouzdaniji uvid u stvarno stanje Vaše stalne aktive.

Posredstvom pomenutog sistema popis se svodi na elegantno i pouzdano identifikovanje predmeta obeleženih specijalnim RFID tagovima (pametnim  nalepnicama) posredstvom ručnih RFID čitača.

RFID čitač prinosi se nalepnici koja se nalazi na osnovnom sredstvu i očitava jedinstveni ID broj koji je u nju fabrički upisan, a koji je u evidenciji dodeljen predmetu na kome se nalepnica nalazi. Podaci se automatski unose i popisna lista se generiše bez posebnog naknadnog unošenja podataka.

Ručni čitač je lagan i jednostavan za upotrebu. Navigacija je olakšana postojanjem touch screen ekrana sa velikim tasterima, tako da upotreba olovčice nije potrebna.

Aplikacija za inventarisanje sa user-friendly interfejsom omogućava brzo dodavanje, izmenu, brisanje i popisivanje stavki.

Aplikacija podržava definisanje prostorija u kojima se predmeti nalaze, osoba koje su za njih zadužene (računopolagača), kao i kategorija kojima pripadaju.

Generisana popisna lista jednostavno se prenosi u knjigovodstveni program implementiran u preduzeću.

SDD ITG Vam nudi kompletno rešenje, koje obuhvata software, hardware i usluge projektovanja sistema prema Vašim potrebama, implementaciju i obuku korisnika, kao i tehničku podršku tokom i nakon garantnog perioda.