Pun naziv firme »SDD Information Technology Group« d.o.o.
Skraćeni naziv firme »SDD ITG«
Sedište firme 11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9
Adresa na kojoj firma obavlja delatnost 11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9
Poreski identifikacioni broj PIB SR 101715919
Matični broj 17325485
Registarski broj preduzeća 02217325485
Evidentiran za PDV pod brojem 124437696
Šifra delatnosti 2651
Naziv banke i tekući račun JUBMES banka a.d. Beograd, 190-1530-53

Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-36528-53

Osoba za kontakt  mr Spira Matić, dipl.inž.el.
Telefon i faks 011/ 3076-920, 3076-921
E-mail adresa office@sdditg.com
Napomena: Naziv našeg preduzeća se ne može pisati ćirilicom

Osnovni podaci