Pun naziv firme »SDD Information Technology Group« d.o.o.
Skraćeni naziv firme »SDD ITG«
Sedište firme 11060 Beograd, Volgina 15
Adresa na kojoj firma obavlja delatnost 11060 Beograd, Volgina 15
Poreski identifikacioni broj PIB SR 101715919
Matični broj 17325485
Registarski broj preduzeća 02217325485
Evidentiran za PDV pod brojem 124437696
Šifra delatnosti 2651
Naziv banke i tekući račun JUBMES banka a.d. Beograd, 190-1530-53

Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-36528-53

Osoba za kontakt  mr Spira Matić, dipl.inž.el.
Telefon i faks 011/6772-195, 6773-964, 6781-938
E-mail adresa office@sdditg.com
Napomena: Naziv našeg preduzeća se ne može pisati ćirilicom

Osnovni podaci