SDD Information Technology Group

Category

Sistemi

Sistemi. Sistem za evidenciju radnog vremena ACTA™. Sistem za kontrolu pristupa na parkinge. Sistem za prodaju ulaznica za sportske hale. Sistem za upravljanje autobuskom stanicom. Sistem za kontrolu radnika obezbeđenja ActA-Guard. Sistem za kontrolu točenja goriva ITGfdc-01. Alarmni sistem za industrijske ormare. Sistem za automatsku identifikaciju vozila ITGavi. Sistem za popis osnovnih sredstava. Pametne police. Kontroler UPS uređaja. Sistem za obeležavanje i identifikaciju epruveta.

Sistem za evidenciju radnog vremena ActA™

Sistem za kontrolu pristupa i praćenje radnog vremena ActA™ je fleksibilan sistem na bazi RFID tehnologije. Sistem podržava korisnike raznih veličina i složenosti i pruža: •    efikasnu evidenciju i obradu podataka o prisustvu i odsustvu zaposlenih •    kontrolu fizičkog pristupa… Continue Reading →

Sistem za kontrolu pristupa na parkinge

Opis rada sistema 1. Na centralnom serveru se nalazi baza podataka u kojoj sadrži podatke o: a. parking-lokacijama sa pripadajućim kapijama b. terminalima koji kontrolišu kapije parking lokacija c. vozilima podeljenim u grupe po pravima pristupa 2. Baza se ažurira… Continue Reading →

Sistem za prodaju ulaznica i kontrolu prolaska Actis™

Za ulazak u halu koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne. Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart… Continue Reading →

Sistem za upravljanje autobuskom stanicom

Ovaj kompleksni sistem sastoji se od sledećih podsistema: – Programski paket za prodaju karata – Kontrola izlaska na perone – Automatska identifikacija vozila Programski paket za prodaju karata UNIKART Programski paket UNIKART omogućuje centralizovanu prodaju autobuskih karata u prigradskom i… Continue Reading →

Sistem za kontrolu točenja goriva ITGfdc-01

Sistem ITGfdc-1 je patentom zaštićeni i višestruko nagrađivani sistem proizveden od strane SDD ITG-a koji obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće… Continue Reading →

Sistem za kontrolu radnika obezbeđenja ActA-Guard

Sistem za kontrolu rada radnika obezbeđenja ActA-Guard™ je sistem za registrovanje obilazaka zaposlenih u različitim prilikama, kao što su obilasci radnika koji obezbeđuje imovinu, tehničara koji nadzire klimatski-kontrolisano okruženje, kao i službeno lice koje obilazi zatvorenike u pritvornim i vaspitnim… Continue Reading →

Alarmni sistem za industrijske ormare

SDD ITG je razvio alarmni uređaj za kontrolu pristupa industrijskim ormarima, zasnovan na RFID tehnologiji. Principa rada je jednostavan. Sistem detektuje otvaranje vrata industrijskog ormara, ostavljajući određeni vremenski interval za registraciju korisnika / servisera koje se vrši pokazivanjem RFID kartice… Continue Reading →

Sistem za popis osnovnih sredstava

Popis osnovnih sredstava u svakoj firmi obavlja se minimum jednom godišnje radi kontrole i upoređivanja knjigovodstvenog i faktičkog stanja osnovnih sredstava. Ova sveobuhvatna, od mnogih omražena, akcija podrazumeva prebrojavanje, beleženje i proveravanje, koje može trajati i nekoliko dana, sve u… Continue Reading →

Sistem za automatsku identifikaciju vozila ITGavi

Sistem koji Vam nudimo omogućava automatsku identifikaciju vozila koje prolazi pored rampe, prilikom ulaska/izlaska iz garažnog prostora, perona autobuske stanice i sličnih objekata. RFID sistem omogućava identifikaciju vozila dok prilazi rampi (objektu), bez potrebe za zaustavljanjem ili otvaranjem prozora. Ovo… Continue Reading →

Pametne police

Pametne police predstavljaju tehničko rešenje koje može da, precizno i pouzdano, odgovori na sledeća pitanja: 1.    šta se nalazi na nekoj, proizvoljno odabranoj, polici, 2.    šta se nalazi na svim ormanima, odn. policama (popis). Tehnološka osnova ponuđenog rešenja je „pametna… Continue Reading →

-->