Prednosti RFID sistema

Šta je RFID?

RFID predstavlja skraćenicu od Radio Frequency Identification (u slobodnom prevodu identifikacija pomoću radio talasa). RFID je perspektivna, savremena tehnologija koja se zasniva na daljinskom slanju i prijemu podataka pomoću RFID tag-a, izuzetno male „pločice“ koja se lako ugrađuje u različite proizvode, životinje pa čak i ljudsko telo. Svrha RFID-ja je praćenje i identifikacija pomoću radio talasa.

Začetaci primene RFID tehnologije vezani su za vojnu industriju. U toku Drugog svetskog rata za identifikaciju letelica kao prijateljskih ili neprijateljskih korišćen je uređaj IIF transponder, proizveden 1939. godine u Velikoj Britaniji.

Danas se RFID tehnologija primenjuje u gotovo svim sektorima privrede i vanprivrednim aktivnostima. Pomoću RFID tag-a vrši se praćenje imovine preduzeća (osnovnih sredstava, robe u skladištu, robe u prodajnim objektima i sl.), praćanje radnog vremena zaposlenih, fizička kontrola pristupa u branjena područja, identifikacija vozila prilikom ulaska na parking ili prolaska pored naplatne rampe, naplata karata u javnom gradskom saobraćaju, naplata ulaznica za različite objekte i događaje (sportke, kulturne, zabavne), evidencija dolazaka studenata na predavanja, evidencija u bibliotekama, identifikacija domaćih životinja, identifikacija pobednika na atletskim trkama itd.

Mogućnosti primene RFID sistema ograničene su jedino maštom njihovih projektanata.

Šta čini RFID sistem?

RFID sistem sastoji se od nekoliko komponenata.

Osnova sistema je RFID tag koga čine čip (skladištenje podataka) i antena (primanje i odašiljanje podataka pomoču radio talasa). Svaki RFID tag ima jedinstven, nepromenljivi, fabrički upisani identifikacioni broj. RFID tag ugrađuje se u nosač – transponder, koji u zavisnosti od primene može imati različite forme. Najpoznatiji transponder je pametna kartica (smart card). Osim toga, transponder može biti u obliku nalepnice (smart label), narukvice i sl. Sa druge strane nalazi se RFID čitač, uređaj koji ima mogućnost „uočavanja“ RFID tag-ova koji se nalaze u njegovom radnom polju i očitavanja podataka iz memorije čipa. Deo sistema je i kontroler – računar na kome se nalazi odgovarajući softver i baza podataka o RFID tag-ovima, RFID čitačima i pravilima za izdavanje komandi.

Koje su prednosti RFID sistema u odnosu na trakasti (bar kod) sistem?

Ranije masovno primenjivani, sistemi sa trakastim kodom (bar code) i magnetnom trakom predstavljaju tehnološki prevaziđena rešenja. Savremena alternativa su RFID sistemi koji imaju brojne prednosti u odnosu na prethodno pomenute:

  • U RFID sistemu identifikacija se vrši na bazi jednistvenog broja fabrički upisanog na tag-u. Da bi se ovaj broj očitao ne mora da postoji vidljivost između čitača i transpondera. Naime, zaposleni može svoju RFID karticu držati u novčaniku i identifikovati se na čitaču bez potrebe vađenja kartice. Dovoljno je novčanik prineti čitaču i on će očitati podatke. Za razliku od toga, bar kod mora biti otkriven, vidljiv da bi bar kod čitač mogao da ga pročita.
  • RFID čitač može da očita podatke sa nekoliko transpondera istovremeno, ukoliko su u dometu čitača, dok bar kod čitač ima kapacitet čitanja jednog bar koda istovremeno.
  • Bar kod je uobičajeno odštampan na papiru ili foliji koja je podložna oštećenjima tokom korišćenja. Za razliku od toga, nosilac infomacija u RFID sistemu izrađen je od otpornog i trajnog materijala pogodnog za dugotrajno korišćenje.
  • „Identitet“ bar koda vidljiv je golim okom i lako se kopira. Identitet RFID tag-a nije pogodan za kopiranje što doprinosi podizanju nivoa zaštite od falsifikovanja i zloupotrebe.
  • RFID tag ima mogućnost više. Zahvaljujući memoriji čipa inkorporiranog u RFID tag, na transponder je moguće skladištiti različite podatke.
-->