SDD Information Technology Group

Category

Novi proizvodi

Sistem za prodaju ulaznica i kontrolu prolaska Actis. Softverski paket ActA™ za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Identifikacija vozača (ITGgprs-10). ECGmobile. Elektronski ski pass sistem. ActAmobile. Kontrola ulaska u stambenu zgradu ITGsr-31. Unapređeni RFID terminal. ActA Web. Eksterna antena (čitač) ITGant-9. Sistem za dojavu. Inovacija u distribuciji sadržaja za mobilne telefone. Kontroler za monitoring uređaja za neprekidno napajanje (UPS). Slučaj primene: kontrola pristupa industrijskim ormarima. Sistem za kontrolu kolske vage ACTAV™. Sistem za obeležavanje i identifikaciju epruveta. Sistem za kontrolu točenja goriva ITGfdc-01. Popis osnovnih sredstava. Terminal za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa ITGsr-06. Trokrake obrtne barijere. Stoni čitač ID kartica ITGpc-05. Eksterna antena ITGant-6 za terminal ITGsr-05..

ITGsr-06/W

RFID terminal ITGsr-06 sada i sa Wiegand interfejsom, oznaka ITGsr-06/W. Naš standardni RFID terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sada se može dobiti i u verziji sa dva Wiegand interfejsa

Solarni sitem za navodnjavanje

U ponudi je energetski efikasan solarni sistem koji može da zadovolji potrebe za navodnjavanjem malih parcela. Za više informacija preuzmite brošuru.

Stoni RFID čitač Hitag-1, -2, -S, sa USB interfejsom

ITGpc-042      

Identifikacija vozača

ITGgprs-10 RFID čitač se priključuje na uređaj za GPRS praćenje vozila. Služi za identifikaciju vozača. UID identifikacione kartice vozača se, posredstvom GPRS uređaja, prenosi na server sistema.      

ECGmobile

Sistem ECGMobile zasnovan je na savremenim trendovima u elektronici i informacionim tehnologijama i namenjen je urgentnoj telemedicini. Sastoji se od sledećih komponenti: Personalni aparat ECG 401 Kalibracioni aparat ECG 1401 ECGMobile centar Centralni server

-->