SDD Information Technology Group

Category

Softver

Softver. Softverski paket ACTA™. Softverski paket Stratos studio.

Softverski paket ActA™

ActA sistem za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa predstavlja složenu aplikaciju koja ima kapacitet da pokrije potrebe kompanija svih vrsta i veličina. Sve jedinice sistema su razvijene i proizvedene u SDD ITG što značajno pojednostavljuje instalaciju i održavanje kompleksnih… Continue Reading →

Softverski paket Stratos studio

Stratos aplikaciju čini pet programa. Koriste se u različitim fazama projektovanja i upravljanja Data centrima. Prvi korak – Definicija kabineta Funkcija“ Definicija kabineta“ se koristi da bi se definisao broj kabineta i broj panela u svakom kabinetu. To je neophodno… Continue Reading →

-->