Jezgro SDD ITG-a čini grupa inženjera elektrotehnike sa višegodišnjim iskustvom u razvoju rešenja na bazi RFID tehnologije, razvoju kompleksnih softverskih rešenja, specijalizovane instrumentacije, sistema za upravljanje i rad u realnom vremenu.

 

Spira Matić

Osnivač, suvlasnik (67.33%), direktor

Pre osnivanja SDDITG radio 16 godina kao istraživač i rukovodilac projekata u Laboratoriji za računarsku tehniku Nuklearnog instituta Vinča, a zatim 8 godina kao osnivač i direktor Poslovica u Beogradu, preduzeća Microsys, Novi sad, zadužen za razvoj novih tehnologija, marketing i prodaju.

Sistem inženjer sa preko trideset godina iskustva u svim fazama razvoja hardvera i softvera za proizvode i specijalizovane sisteme za industrijske i vojne primene, kao i u integraciji sistema.

Više od 30 publikovanih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i u naučno-stručnim časopisima, kao i nekoliko predavanja po pozivu u SAD.

Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

E-mail: spira@sdditg.com

 

Danko Đurić

Osnivač i suvlasnik (8.33%) preduzeća SDD ITG

Nije zaposlen u preduzeću.

 

Darko Čelebić

Osnivač i suvlasnik (23.88%) preduzeća SDD ITG.

Nije zaposlen u preduzeću.

 

 

Osnivaci i vlasnici