CP Security Group int d.o.o.

je privatno preduzeće koje se od 2015. godine bavi istraživanjem, razvojem, proizvodnjom i prodajom specijalizovanih hardversko-softverskih sistema.

Acta kontrola pristupa