Sistem za prodaju ulaznica i kontrolu ulaska Actis, postavljen je i uveden u novoj sportskoj dvorani “Moračica”, koju je izgradila firma Bemax, u Podgorici. Sistem se sastoji od ukupno 11 barijera opremljenih RFID terminalima ITGsr-06, RFID čitačima ITGsr-08 i skenerima 1D/2D bar kodova, kao i od 15 kontrolisanih ulaza u prostorije, sa našom RFID oprmeom. Prodajom ulaznica za numerisana sedišta, kao upravljanje Sistemom vrši naš aplikativni softverski paket Actis. Sistem je zvanično pušten u rad 21. maja 2019.