Date

02/11/2017

ECGmobile

Sistem ECGMobile zasnovan je na savremenim trendovima u elektronici i informacionim tehnologijama i namenjen je urgentnoj telemedicini. Sastoji se od sledećih komponenti: Personalni aparat ECG 401 Kalibracioni aparat ECG 1401 ECGMobile centar Centralni server

-->