Sistem ECGMobile zasnovan je na savremenim trendovima u elektronici i informacionim tehnologijama i namenjen je urgentnoj telemedicini. Sastoji se od sledećih komponenti:

  • Personalni aparat ECG 401
  • Kalibracioni aparat ECG 1401
  • ECGMobile centar
  • Centralni server